Marianne Gutler Lindström

Marianne Gutler Lindström
Talpedagog, Fil. Mag.  
Doktorand vid Linköpings Universitet.


 Talpedagogen Marianne Gutler Lindström har mångårig erfarenhet av, såväl arbete med barn i behov av särskilt stöd i tal– och språk, som fortbildning av personal i grundskolan och förskolan. Hon har även arbetat inom näringslivet och utbildat personal som har en utåtriktad arbetsuppgift inom olika företag. Yrkesgrupper hon arbetat med är journalister reportrar, försäljare, telefonister, politiker m.fl. 

Marianne har under årens lopp framställt handledningsmaterial och ljudkassetter för både barn och vuxna i talträning. Även böcker i ämnet talkommunikation har publicerats under årens gång. TKT-metoden  och TALA ... med rösten, med munnen, med ögonen tillhör  hennes senaste böcker.


Som specialpedagog och filosofie magister i ämnet har hon också författat en magisteruppsats (20p) , TALA… Silver eller Guld?, som finns att ta del av.

[email protected]    www.mglspeech.nu  


Rose-Marie Nyman

Rose-Marie Nyman
Förskollärare


Förskollärare Rose-Marie Nyman har arbetat i förskolan sedan många år tillbaka med barn i behov av särskilt stöd och övriga barn i förskolan. Då har

hon även arbetat med inriktning på språk för barn i förskolan.

Under 90-talet har hon haft möjlighet att arbeta  aktivt i kommunen som språkpilot.

Rose-Marie har också under tre år under det senast decenniet varit med i delprojekt i ” Barns och Ungdomars bästa” och varit med och planerat ett språkotek.

Från 90-talet har hon arbetat med barngrupper och inriktning språklig medvetenhet.

Under 2002-2005 utbildar sig  Rose-Marie som specialpedagog i Stockholm på Lärarhögskolan.

Just nu arbetar hon som projekt ansvarig för ett utvecklingsarbete, med temat kulturell mångfald i kommunen. Projektet ska avslutas 2005.

Rose-Marie arbetar också nu med förlagets nya material i TALA-serien ...

 


 

Michael Greén


Hejsan mitt namn är Michael Greén och jag är 37år.
Jag har sedan barnsben alltid tyckt om att teckna och rita,
Sedan 1987 har jag arbetet inom barnomsorgen i Linköpings kommun och har använt en del olika material för att åstadkomma bra ordförståelse bland barn och vuxna med brister i svenska språket.

Jag har illustrerat bilder till en docent i socialmedicin som han använde till utbildningsmaterial för ungdomsverksamheten inom Frälsningsarmén, och en del andra trycksaker till Frälsningsarmén och

Jag har även gjort en del affischer till Linköpings motorsällskap.
illustrationer till försvarsmakten. För närvarande håller jag på med bildmaterialet till en av TALA-seriens utgivningar som förlaget planerar att ge ut under hösten.

 


Kenneth Lindström

Kenneth Lindström


Född norrlänning. Gruvarbetare, arbetsledare i gruva och anrikningsverk, instruktör, utbildningsledare, administrativ chef, egen företagare, konsult personlig utveckling, präst.

Kenneth vill i sina böcker lyfta fram den gränslösa människan. Han hävdar att det fria och gränslösa ligger i människans förmåga att älska och acceptera sig själv och andra. Vad som är möjligt eller omöjligt för den enskilde beror oftast på attityd och kommunikationsförmåga. Vi kan inte vara bäst på allting och hinner inte eller lära oss allt, vi är beroende av varandra. För att nå utmanande mål på kort tid krävs tre saker; Ovillkorlig kärlek till sig själv och andra, mod att gå in ovisshetens kaos och ett neutralt förhållningsätt till det som sker så att skapelseflödet fungerar från tanke till färdig produkt.

Kenneth arbetar just nu med Det löser sig…, en av förlagets planerade publikationer.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGL SPEECH COMMUNICATION  AB

Marianne Gutler Lindström
Talpedagog o Fil. Mag.
[email protected] 

www.mglspeech.nu 

 

 


Webbmaster