Böcker och material.

Beställ TKt-metoden!

Pdf-fil
Kan hämtas

TKT-metoden - litteratur mm

TKt-metoden är en arbetsmetod, som vuxit fram i arbetet med barns tal- och kommunikation under en lång rad av år. Steg för steg visas hur man kan arbeta med barnen på ett så mångsidigt sätt som möjligt, i en tillvaro där det gäller att tillgodose alla de små, som står på tröskeln till sina liv och där språket utgör en nyckel till deras framgång. TKt-metoden används i första hand av de som professionellt arbetar med barn och är en kompetens, som är ett hjälpmedel för att lotsa barnen in i talkommunikationens komplicerade värld.


 

TKt-metoden innehåller många viktiga moment för att barnet skall ta emot och ge språk. Metodiken innehåller råd och tips vilka förutsättningar som gynnar den språkliga utvecklingen. De olika momenten beskrivs i boken, som också innehåller förslag till åtgärdsprogram och hur man kan iakttaga och kartlägga de behov och problem som barnet kan ha. Förutom en kort beskrivning av barns språkliga utveckling finns också en kort bakgrundsbeskrivning till arbetsmetoden. Men också tips och råd att ge föräldrar i arbetet med att stimulera den språkliga utvecklingen hos barn. Boken innehåller också förslag på övningar och lekar att ha till hands vid olika typer av kommunikationsproblem, där träningsprogrammen är utformade så att övningarna och lekarna gynnar vissa funktioner i språket.


Öva språket
Annons 
pdf-fil

Mammel, mummel, babbel, bubbel….

Mammel, Mummel.. Babbel, bubbel….är en ljudkassett med tillhörande handledning och som kan användas för att öka barnens medvetenhet om våra språkljud. Ljudkassetten innehåller munlekar och ramsor, som vi arbetar med till musik. Vi leker eko. Kassetten presenterar ljuden efter deras produktionsställe i munnen eller var i munnen ljuden bildas. Handledningen ger tips om hur man kan använda kassetten, både som enskild språkträning eller ljudträning och som komplement tillbokstavsinlärning eller bokstavsanalys. Dessutom finns fler ramsor i häftet att leka till och göra olika arbetsuppgifter på, alltför att hjälpa barnen med att öka sin språkliga färdighet och medvetenhet.


 

TKt-lek  

Tanke och KoncentraTions-lek med öppna ögon för barn till avslappnande musik. Ett pedagogiskt hjälpmedel som är till för att öva den språkliga medvetenheten. En fantasiresa i färgernas värld, där barnet får i sin fantasi öva sig att särskilja de olika färgerna i tur och ordning. De språkliga färdigheterna såsom att urskilja, särskilja och komma ihåg turordning är viktiga moment i den språkliga träningen. Detta gynnar också förmågan att koncentrera sig. Med avslappnande musik i bakgrunden finns tre olika språkliga utflykter att välja på. Övning1. Är anpassad för de mindre barnen (3-4 år) De övriga är språkligt mer avancerade och används till  4-6-åringar.


 

TALA… Silver eller Guld? En studie av effekten av talkommunikativ träning hos barn i förskoleåldern.   Magisteruppsats om 20p, genomförd vid Institutionen för tillämpad lararkunskap, ITL. 

Vid Linköpings Universitet, 2000.


NY BOK!

TALA..med rösten, med munnen, med ögonen. En handbok om röst och tal i olika talsituationer.

 Glädje och framgång är att kunna beröra, begripa och behärska de talade orden i olika talsituationer. För ca 200.000 år sedan utvecklade människan sin förmåga att använda de talade orden. TALA.. med rösten , med munnen, med ögonen är en handbok om hur vi kan utveckla vår användning av de talade orden i olika talsituationer, alltifrån det lilla sammanhanget till de stora framför publik och mikrofon. Boken innehåller både tips och information och övningar av alla de slag. Till boken följer också en cd med mungympa-övningar, allt som behövs för att Work-out your mouth!


NY BOK 
till våren!

DET LÖSER SIG SA´ HAN SOM SKET I HANDFATET

”Sokrates var en påstridig herre som till varje pris måste ha rätt. Jag har en statyett av honom någonstans i min ostädade bokhylla. Flintskallig, orädd och påstridig. Urtypen för dem som har lätt att göra bort sig” …Så börjar boken av Kenneth Lindström som kommer att ges ut under hösten 2004. ..Denna bok är en hyllning till alla tjuriga, envisa människor som någon gång vågat göra bort sig och som genom sitt mod fört den mänskliga utvecklingen framåt…


NYTT MATERIAL
till våren!

ENKLA OCH VANLIGA ORD PÅ FÖRSKOLAN

Vanliga ord på förskolan är ett nytt bildmaterial som kommer att bli ett bra hjälpmedel för förskolepersonal i deras arbete med barnens språkutveckling och i synnerhet med arbetet med begreppsbildning och inlärningen av nya ord och uttryck. Materialet innehåller vardagsord och kan också bli ett stöd i det målinriktade arbetet i att lära barn med annan språkbakgrund de ord som hjälper dem att hitta det svenska språket.


 

 

 

 

MGL SPEECH COMMUNICATION  AB

Marianne Gutler Lindström
Talpedagog o Fil. Mag.
[email protected] 

www.mglspeech.nu 


Webbmaster