Beställ direkt från denna sidan:

MGL Speech Communication AB
Marianne Gutler Lindström
Talpedagog o Fil. Mag.


 

Fyll i Dina uppgifter, adress mm ...  
....  samt kryssa i respektive ruta för de artiklar du önskar köpa.

Namn:   Tel:
Adress:   Postnummer:
Epost:

TKT-metoden. 298:- 
 ISBN 91-88744-07-8

MAMMEL, MUMMEL….   229:- 
Ramsor och munlekar till musik  Handledning med medföljande CD. 

CD-skivan finns även på ljudkassett,  79:- 
ISBN 91-88744-08-6 

T K T - lek med öppna ögon för barn.  129:- 
Tre dramaövningar och koncentrationsövningar till avslappnande musik. CD. 
BIEM/ncb: MGL 3


TALA…. SILVER ELLER GULD?  89:-
En studie av effekten av talkommunikativ träning hos barn i förskoleåldern.
Magisteruppsats 20p Linköpings Universitet 

TALA ... med rösten, med munnen, med ögonen. 369:-  
En handbok om röst och tal i olika talsituationer.
Tillhörande cd (utkommer i sept. 2003)
ISBN 91-88744-09-4

Ev. meddelande:
 

Kontrollera att alla uppgifter är korrekta!


Vid köp av fler än tre produkter; 5% rabatt.

 


Priser inkl. moms, exkl. kostnader för frakt och distribution. 


MGL Speech Communication AB
Skolgatan 1
596 34 Skänning
e
Tel o fax 0142-41505
Pg  293834-8         Bg 5243-0519     
 
E-mail:
[email protected]    


Marianne Gutler Lindström
Talpedagog o Fil. Mag.

[email protected]     www.mglspeech.nu 


Webbmaster