SEMINARIER  OCH FÖRELÄSNINGAR

Att tala med framgång och glädje.

 I arbetet som talpedagog, författare, konsult, egen företagare, utbildare och doktorand vid Linköpings universitet har idéer under mer än 20 år vuxit fram hur man kan hjälpa sig själv till en effektivare kommunikation genom att arbeta med sina språkliga uttryck i såväl retoriska som artikulatoriska aspekter. Dessa utgör grunden i det utbildningsprogram som Marianne Gutler Lindström förmedlar. Den muntliga framställningen är på väg att återupprätta sin status och plats i förhållande till skriften med dess dominerande ställning i vårt kommunikationssamhälle och vi talar mer än någonsin med varandra i telefon och vid olika konferens- och kommunikations-tillfällen. Det blir krav och påfrestningar av skiftande slag på rösten, artikulationen och de icke verbala uttrycken som vi använder när vi talar. Det finns hjälpmedel tillgängliga att stärka och utveckla den muntliga framställningen och talet genom de böcker, föreläsningar och seminarier Marianne erbjuder. I Boken TALA.. med rösten, med munnen, med ögonen.. finns många tips och också möjlighet att öva sitt utta till musik på medföljande cd.

 Marianne Gutler Lindström, Talpedagog

MGL Speech Communication AB, 
0142-41505 el. 070-624015; 
www.mglspeech.nu


 

 

 

MGL SPEECH COMMUNICATION  AB
Marianne Gutler Lindström
Talpedagog o Fil. Mag.
[email protected] 

www.mglspeech.nu 


Webbmaster