STUDIEDAGAR  
om

TKT-METODEN

ETT ARBETSSÄTT FÖR ATT STIMULERA DEN SPRÅKLIGA UTVECKLINGEN HOS BARN I FÖRSKOLAN OCH GRUNDSKOLANS LÄGRE ÅLDRAR

 I arbetet som talpedagog, författare, konsult, egen företagare, utbildare och doktorand vid Linköpings universitet har idéer under mer än 20 år vuxit fram hur man kan hjälpa barnen till en effektivare kommunikation genom att arbeta med deras språkliga uttryck i såväl retoriska som artikulatoriska aspekter. Dessa utgör grunden i det utbildningsprogram som Marianne Gutler Lindström förmedlar till lärare /förskollärare. Att utveckla sitt språk är grunden för att klara skolan med hjälp av både tal och skrift. TKT-metoden är ett arbetssätt som utvecklar såväl den språkliga förståelsen som den språkliga medvetenheten.

 Den muntliga framställningen är på väg att återupprätta sin status och plats i förhållande till skriften med dess dominerande ställning i vårt kommunikationssamhälle och vi talar mer än någonsin med varandra i telefon och vid olika konferens- och kommunikations-tillfällen. Barnen skall rustas att klara alla de krav kommunikationssamhället ställer på dem. Det finns hjälpmedel tillgängliga att stärka och utveckla den muntliga framställningen och talet genom de böcker, talträningsmaterial och studiedagar som Marianne erbjuder. Studiedagarna kan erbjudas som hel- eller halvdagar, på dag- eller kvällstid. Enl. överenskommelse

 Marianne Gutler Lindström, Talpedagog

MGL Speech Communication AB, 
0142-41505 el. 070-624015;
 www.mglspeech.nu

 


MGL SPEECH COMMUNICATION  AB
Marianne Gutler Lindström
Talpedagog o Fil. Mag.
[email protected] 

www.mglspeech.nu 


Webbmaster